Stäng
Villkor, integritet & riktlinjer

Allmänna villkor

Följande villkor gäller för köp av tryckta produkter hos Avisera AB. Nedan kallat ”Avisera”. Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant innan beställning. Vid beställning av våra tryckta produkter accepterar du dessa villkor samt bilagor som refereras till här. Avisera förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i verksamhetens villkor och policys.

1. Leveranstid

Leveranstiden varierar efter varans ursprung samt tillverkningsmetod. Se orderbekräftelse för mer information. Leveranstider som uppges för tryckta produkter är preliminära och beräknas efter godkänt korrektur eller PPS. Avisera ansvarar inte för leveransförseningar som beror på omständigheter utanför vår kontroll.

2. Original och korrektur

Se våra Riktlinjer för original för mer information gällande framtagning av original och korrektur.

Miljömärkning i utland

Om produkten/förpackningen avses att användas i utlandet, vänligen se över landets lokala lagar för eventuella krav på märkning av produkten/förpackningen.

Avisera tar inget ansvar för att produkten/förpackningen är korrekt märkt om den används utanför Sverige utan förlitar sig helt på de uppgifter som ni lämnar i samband med beställningen.

Avisera kan således på inget sätt garantera att produkten/förpackningen uppfyller de krav som ställs vad avser dess utformning och/eller märkning när den säljs utom Sverige.

3. Priser

Originalbearbetning –  1595 kr/tim
Korrekturändring –  600 kr/ändring
Ställkostnad/uppstartskostnad – 1595 kr/order
Expresskostnad –  1250 kr/order

4. Returer

Tryckta produkter kan inte returneras.

5. Reklamationer

Reklamationsärenden ska aviseras inom en månad från leverans, samt godkännas av Avisera. Reklamerat gods får inte användas. Prover och bilder ska alltid sändas till Avisera vid en reklamation. Avisera tillämpar Köplagen i sin hantering av reklamationer. Vid reklamation kontakta din kontaktperson eller customercare@avisera.se.

6. Marknadsföring

Om inget annat avtalats kan Avisera exponera produkter i olika marknadsföringssammanhang såsom Aviseras nyhetsbrev, webbplatser, annonsering, i showrooms och på mässor. Avisera tar inget ansvar för bildmaterial som är utanför Aviseras kontroll eller eventuell skada som exponering medfört. Om köparen ej önskar exponera sina produkter i dessa sammanhang ska detta meddelas skriftligen till vår marknadsavdelning, mejladressen är: marketing@avisera.se.

7. Avbeställning

Avbeställning kan inte ske efter godkänt korrektur eller PPS. Vid avbeställning innan godkänt korrektur eller PPS debiteras kostnad för layout- och originalbearbetning, korrektur samt framtagning av eventuellt PPS. Varmt välkommen att kontakta Avisera AB vid frågor eller synpunkter på: hello@avisera.se eller på telefonnummer: +46 8-506 250 00.

8. Leveransvillkor

Fritt vårt lager Hallsberg. Kostnad för frakt från lagret tillkommer för varje sändning. Vid särskilda önskemål gällande leveranser kan ytterligare avgifter tillkomma. Eventuella merkostnader som uppstår till följd av felaktig transportinstruktion debiteras köparen.

9. Lagerhållning

I de fall som Avisera tillhandahåller lagerhållning av kunds produkter, åligger det kunden att teckna en försäkring som täcker produkternas värde i händelse av oförutsedd händelse eller skada, brand etc.

Vi förbehåller oss rätten att förändra priser och villkor för lagerhyra och lageruttag med 30 dagars avisering.

10. Force majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över, och som förhindrar Avisera att fullgöra leverans av beställda varor, befriar härmed Avisera från sådan förpliktelse. Köparen skall i dessa fall underrättas om denna omständighet, som kan tillämpas av denna klausul.

11. Priser & avgifter

Våra produktpriser är exklusive moms och bearbetning, samt övriga kostnader för uppsättning av produktion. Se din orderbekräftelse alternativt kontakta oss för mer information gällande priser.

Avisera förbehåller sig rätten till prisjusteringar som beror på omständigheter utanför vår kontroll utan föregående varsel, såsom vid förändring av valutakurser, råvarupriser, politiska beslut etc. Vid tryckproduktioner kan en över- eller underproduktion på +/-10% av den beställda kvantiteten uppstå. I dessa fall tillkommer eller bortkommer en kostnad för detta antal.

12. Avvikelser på produkter

 • Vid produkter tillverkade i papper kan storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 5 mm.
 • Vid produkter tillverkade i plast kan storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 8 mm (packtejp +/- 2 mm).
 • Vid produkter med handtag och utstansningar kan placeringen variera med +/- 12 mm.
 • Vid handtillverkade produkter som är unika kan differens förekomma, storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 5%.
 • Vid produkter tillverkade i plast kan tjockleken på materialet variera mellan +/- 8%.
 • Vid produkter tillverkade i papper kan gramvikten/m2 variera mellan +/- 5%.
 • Storlek på tryck samt tryckets placering på den färdiga produkten kan avvika +/- 5 % från godkänt korrektur och PPS.
 • Pantone- och CMYK-färger är endast referensvärden vid framställning av tryckfärger.
 • Nyansskillnader på tryckfärger kan uppstå vid olika trycktillfällen, även inom samma produktion kan nyansskillnader förekomma.
 • Nyansskillnader på produktens material kan uppstå vid olika orders, även inom samma produktion kan nyansskillnader förekomma.
 • Garantier för färgåtergivning eller färgmatchning mellan produkter tillverkade i olika material, eller vid olika produktionstillfällen, kan inte lämnas. Avisera strävar alltid efter att uppnå bästa möjliga resultat.
 • Vid tryckytor på 100 % kan otryckta delar på 1-5 mm uppkomma på sidorna.
 • På grund av trycktekniska skäl kan små element behöva tilläggas vid tryckintag. Dessa återges inte på korrektur.
 • Risk för avfärgning finns vid användning och slitage av tryckta material under vissa förhållanden. Detta gäller alla material som inte är laminerade eller infärgade. Avisera lämnar inga garantier eller ersättningar gällande detta.

13. Köparens ansvar vid intrång i immateriella rättigheter

Innan användning av produkterna bör köparen kontrollera att produkterna och dess innehåll ej gör intrång i några immateriella rättigheter tillhörande en tredje part. Avisera förmedlar ej juridisk rådgivning och genomför inte några undersökningar som syftar till att kontroller huruvida produkterna kan tänkas göra intrång i någon annan parts immateriella rättigheter eller ej.  

Genom beställning av produkterna enligt dessa villkor bekräftar du att du som köparen är ensamt ansvarig för att säkerställa att produkterna kan användas fritt samt att du inhämtar licenser som eventuellt kan komma att vara nödvändiga för att tillåtas använda produkterna i fråga. Avisera ska hållas skadelös avseende intrång eller påstådda intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användningen av produkterna.