Stäng
Alla nyheter

Allt du behöver veta om pappersbristen

Efterfrågan på pappersråvara är mycket hög i både Europa och Asien och papperbrist råder som följd av pandemin och den skakiga situationen på världsmarknaden i stort. 

Just nu är efterfrågan på pappersråvara är mycket hög i både Europa och Asien, till följd av pandemin och på grund av den skakiga situationen på världsmarknaden i stort.

Efter pandemin finns ett uppdämt behov hos företag att återuppta inställda och uppskjutna inköp. Det är ett högt tryck på tillverkning och framställningen av pappersmassa har inte kunnat produceras i samma höga takt som det efterfrågas. Produktion av allt från påsar till böcker, kuvert och förpackningar har drabbats.

Den höga efterfrågan på pappersprodukter resulterar därmed i fullbelagda fabriker och förlängda ledtider. Ledtiderna i sin tur blir längre på grund av risken att försenas av olika anledningar, till exempel brist på fraktcontainrar, förare och hamnförseningar.

En komplex situation som kräver en bra produktionsplan för att inte påverkas. Tag hjälp av din förpackningspartner för att få dina leveranser i tid!

Stor efterfrågan av ehandelsförpackningar

Under 2020 har ett skifte i efterfrågan på pappersvaror skett. Medan efterfrågan tryck- och skrivpapper minskade på grund av den digitala omställningen (mässor, konferenser, reklam och utbildning digitaliserades) ökade efterfrågan av pappersprodukter för hushåll och e-handel.

Bara i Sverige ökade e-handeln med 40% under 2020, enligt Postnords e-handelsbarometer, och den globala utvecklingen har följt samma linje under pandemin. I kombination med att både svenska och internationella varumärken byter ut plastemballage mot papper har detta påverkat att efterfrågan av pappersråvara ökat.

Hur undviker jag att drabbas av pappersbristen?

Många fabriker är redan nu nästan fullbelagda under lång tid framöver, därför är det viktigt att planera in när dina kommande produktioner och leveranser ska ske.

Att ha god framförhållning är viktigast, lägg därför dina beställningar för 2022 så snart som möjligt.

Stötta återplantering av skog

Den globala pappersbristen gör det viktigare än någonsin att investera i återplantering av skog.  Här är två sätt att bidra!

1. Välj förpackningar och påsar från certifierat, hållbart skogsbruk. Detta säkerställer att pappret kommer från en ansvarsfull producent av virke som värnar om hållbar avverkning och återplantering av skog.

2. Välj 100% klimatneutrala produkter miljömärkta med ÅterBära. Då klimatkompenserar vi genom bevarande av skog & återplantering av träd.

Vill du klimatkompensera för dina förpackningar?

Kontakta oss på hello@avisera.se så hjälper vi dig!