Stäng
Alla nyheter

ÅterBära förklarat på 30 sekunder – se filmen!

Klicka ovan för att se filmen om ÅterBära

ÅterBära och dess effekter

Sedan produktmärkningen ”ÅterBära – 100% klimatneutrala förpackningar” lanserades i februari 2017 har vi tillsammans med våra kunder kompenserat för nästan 30,3 miljoner produkters utsläpp. Det motsvarar 7644 ton koldioxid och ca 1 000 000 träd som planteras och bevaras i Vegachi, Colombia.

Produktmärkningen är numera standard för Aviseras tryckta produkter och erbjuds bland annat för återanvändbara påsar, papperskassar, plastpåsar, trycksaker och förpackningar.

1 062 111 planterade & bevarade träd
7644 ton C02-utsläpp
30 341 190 klimatneutrala produkter

Varför trädplantering?

Avverkning av skog, både illegal och legal, är en av de största källorna till klimatpåverkan. Cirka 19 procent av de totala koldioxidutsläppen i världen kommer från skogsavverkning, vilket betyder större klimatpåverkan än hela världens transportsektor. Ur ett klimatperspektiv är därför nyplantering av träd en avgörande del av lösningen.

Globala hållbarhetsmål

ÅterBäras trädplanteringsprojekt är Gold Standard-certifierat. Gold Standard är en internationell kvalitetssäkring som instiftades och drivs av WWF och ett antal andra ideella organisationer. Den säkerställer att klimatkompensationen går rätt till.

Certifieringen garanterar också att projekten bidrar till Co2 reduktioner, samt skapar förutsättningar för en social och ekologisk hållbar utveckling. FN’s hållbarhetsmål fram till 2030 har dessutom integrerats i Gold Standards kvalitetssäkring för energi-, skogs- och vattenprojekt och går nu under beteckningen ”Gold Standard for the Global Goals”.

Social hållbarhet

När du väljer ÅterBära och klimatkompenserar genom att plantera träd, bidrar till minskad fattigdom och ett mer hållbart lokalsamhälle i Vegachi, Colombia, som är platsen för projektet. Genom trädplanteringsprojektet förbättras böndernas produktion och familjernas försörjning – träden ger ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning.

Vi väljer klimatneutralt!