Stäng

Vi har beräknat våra produkters koldioxidutsläpp

Tillsammans med en extern hållbarhetsbyrå har vi gjort klimatanalyser för att ta reda på hur mycket koldioxidutsläpp som skapas under produktens livscykel. Det innefattar leden från produktion av ingående material, material i transportemballage, transporter, energianvändning i produktionen, tryck och avslutningsvis distribution till kund. Vi hjälper er att jämföra och minska era koldioxidutsläpp.

Vi väljer ÅterBära

Trädbevarandeprojekt

Utöver att försöka hjälpa våra kunder att välja produkter med lägre koldioxidutsläpp är ÅterBäras trädbevarandeprojekt ett sätt för oss att bidra till klimatnytta. Vi bevarar skog i Amazonas, Brasilien. Trädprojektet är erkänt och Verra-certifierat enligt VCS-standarden (Verified Carbon Standard) och bidrar till FN’s globala hållbarhetsmål.

ÅterBära-projektet ger goda sociala effekter. Förutom att skog skyddas från skövling, så binder träden koldioxid, gör lokalsamhällen mindre sårbara för klimatförändringarna, skapar arbetstillfällen och ger småbrukare stabilare inkomstkällor.

Få koll på siffrorna

Vill du veta mer, ta del av resultatet från klimatanalysen och jämföra olika produkternas klimatpåverkan?