• Digitalt korrektur
  • Snabb leverans
  • Lagerhållning
Stäng

Vi har 100% klimatneutrala
förpackningar

Vi är övertygade om att det går att förändra världen, en förpackning i taget. Hjälp oss att minska koldioxidutsläppen genom att välja klimatkompenserade trycksaker märkta med ÅterBära – den första miljömärkningen för 100% klimatneutrala förpackningar.

Vi har 100% klimatneutrala
förpackningar

Vi är övertygade om att det går att förändra världen, en förpackning i taget. Hjälp oss att minska koldioxidutsläppen genom att välja klimatkompenserade trycksaker märkta med ÅterBära – den första miljömärkningen för 100% klimatneutrala förpackningar.

Vad är ÅterBära?

ÅterBära är den första miljömärkningen för 100% klimatneutrala förpackningar, framtagen av Avisera. När du väljer ÅterBära-märkta produkter gör du ett bra miljöval och klimatkompenserar också för produkternas koldioxidutsläpp!

Hur funkar det?

Vi har redan gjort grovgörat, vilket är att räkna ut hur mycket koldioxidutsläpp framställningen av material och tillverkning av våra olika produkter genererar. Men det är du som gör den verkliga skillnaden. När du beställer ÅterBära-märkta trycksaker från oss, klimatkompenserar vi för det genom att plantera och bevara träd i Colombia.

ÅterBära som standard

Idag är ÅterBära-märkningen standard på de flesta av våra produkter. Att en förpackning är klimatneutral påverkar inte själva produkten mer än att ÅterBära-logotypen är diskret tryckt på undersidan eller på insidan. Påverkan märks däremot på vårt klimat, eftersom vi tillsammans bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Vilka produkter gäller det?

80% av alla produktioner vi gör är idag klimatneutrala. Men här i vår webbshop är alla våra förpackningar, påsar, och trycksaker märkta med ÅterBära. Välj och vraka!.

Vi väljer ÅterBära
Join our circle

Kommunicera ditt miljöval!

Du gör skillnad när du väljer ÅterBära-märkta trycksaker – visa upp det! Använd våra banners på din hemsida eller fäst en dekal i din butik och lokal.

LADDA NER

Gold Standard

Vårt trädplanteringsprojekt är certifierat enligt Gold Standard och bidrar till the Global Goals. Vi är stolta över att ÅterBära-projektet ger goda sociala effekter. Förutom att träden binder koldioxid och gör lokalsamhällen mindre sårbara för klimatförändringarna, så skapar projekten arbetstillfällen och ger småbrukare i Vegachi, Colombia fler och stabilare inkomstkällor.

Planterade träd i Colombia
Kompenserade CO2-utsläpp (ton)
Klimatneutrala produkter hittills

Få koll på siffrorna

Tillsammans med en extern hållbarhetsbyrå har vi gjort klimatanalyser för att ta reda på hur mycket koldioxidutsläpp som skapas under produktens livscykel. Det innefattar leden från produktion av ingående material, material i transportemballage, transporter, energianvändning i produktionen, tryck och avslutningsvis distribution till kund. Vi klimatkompenserar för koldioxidutsläppen genom ett Gold Standard-certifierat trädplanteringsprojekt. För att säkerställa att produkterna är 100% klimatneutrala finns dessutom marginaler medräknade i analysen.

Vill du veta mer, ta del av resultatet från klimatanalysen och jämföra olika produkternas klimatpåverkan?

Se vårt 100% klimatneutrala sortiment