Stäng
Alla nyheter

Fem konsekvenser av klimatkompensering

En klimatneutral förpackning, papperskasse eller tygpåse innebär att man räknat ut och klimatkompenserat för produktens koldioxidutsläpp under hela livscykeln. Alltså från det att bomullsfröet sätts i jorden, till att en färdigproducerad och tryckt påse når din butik.

Riktigt så enkelt är det såklart inte. Men genom att välja att gå från en vanlig, icke-klimatkompenserad förpackning till en klimatneutral, minskar du inte bara dina avtryck, du gör ett val som får konsekvenser. Goda sådana.

Hur? Jo, för att när du väljer Återbära så klimatkompenserar du genom Gold Standard-certifierad trädplantering i Colombia.

Trädplanteringens goda effekter

1. Social hållbarhet

Projektet skapar jobbtillfällen vilket förbättrar familjers levnadsvillkor och försörjning. Exempel på jobb i plantskolorna är uppgifter som befruktning, gallring och skörd.

2. Återställning av naturliga habitat i regnskogen

Utbildningar hålls för att bevara utrotningshotade träd och växtarter.

3. Återplantering

..av Cederträ, Ek, Mahogny och spansk Alm.

4. Minskad markerosion och avrinning av vatten

..vilket bidrar till en säkrare vattenförsörjning.

5. Träden tar upp koldioxid

Projektet kommer under en 30-årsperiod att bidra till cirka 118 485 tCO2 utsläppsminskningar. För att säkerställa att de beräknade CO2-reduktionerna uppnås har det inrättats en buffert på 30% av ytan som inte ingår i beräkningarna. Bufferten används för oförutsedda händelser som exempelvis skogsbränder.

Gold Standard

Gold Standard kanske inte säger dig så mycket, men det är en internationell kvalitetssäkring som instiftades och drivs av WWF och ett antal andra ideella organisationer. Den säkerställer att klimatkompensationen går rätt till.

Certifieringen garanterar att projekten bidrar till CO2 reduktioner, samt skapar förutsättningar för en social och ekologisk hållbar utveckling. FN’s hållbarhetsmål fram till 2050 har dessutom integrerats i Gold Standards kvalitetssäkring för energi-, skogs- och vattenprojekt och går nu under beteckningen ”Gold Standard for the Global Goals.”

Psst!

Visste du att cirka 19 procent av de totala koldioxidutsläppen kommer från skogsavverkning? Det betyder större klimatpåverkan än hela världens transportsektor. Ur ett klimatperspektiv är därför nyplantering av träd en avgörande del av lösningen för att nå de globala klimatmålen!

Håll dig uppdaterad om det senaste från Avisera!

Tack, du kommer få vårt nästa utskick!