Stäng
Alla nyheter

Fira FSC-veckan med oss

10 år som ett FSCⓇ-certifierat* företag

FSC (Forest Stewardship CouncilⓇ) är en produktmärkning för papper från hållbart skogsbruk. Det betyder att de FSC-märkta pappersprodukter du handlar från oss kommer från en ansvarsfull producent av virke som värnar om hållbar avverkning och återplantering av skog.

Avisera blev ett FSC-certifierat företag 2012 och vi använder papper från hållbart skogsbruk som standard i våra produktioner. I år firar vi att vi har varit FSC-certifierade i 10 år genom att delta i FSC-veckan!

Fråga gärna efter Aviseras FSC-certifierade produkter (Licensnummer: FSC® C110916)

Därför firar vi FSC-veckan

Under vecka 14 firar vi FSC-veckan! I år handlar kampanjen om biologisk mångfald bland insekter och andra småkryp i skogen. De är små, men många och utgör en viktig del av skogens ekosystem. Allt ifrån skogsmyrorna, skogens städpatrull, till skalbaggar och flugor som bryter ner den döda veden. Småkrypen är också en viktig födoresurs för både fåglar, däggdjur och för andra rovinsekter. Många insekter i skogen som vi tar för givna kan ha fascinerande egenskaper eller spännande livscykler.

Ett certifierat skogsbruk gynnar miljön på många sätt

Döda träd lämnas för att ge mat och husrum åt vedlevande insekter. Naturvårdsbränder bidrar till att brandgynnade insekter kan finnas kvar. Fler lövträd i skogen ger möjlighet till de många arter som är beroende av lövträd eller de vedsvampar som växer på dem. Den som tittar lite extra noggrant ser att skogen är full av småkryp och som tillsammans bidrar till skogens ekosystem.

Det är därför FSC-veckan i år hyllar den mångfald av småkryp och djur som finns i våra skogar. Skogarna är deras hem och vi hoppas att du hjälper oss dela detta budskap!

Säg hej till Döskalleflugan!

För att fira FSC-veckan har vi fått välja ut en insekt som bidrar till den biologiska mångfalden. Vi har valt Döskalleflugan!

Vad kännetecknar insekten?

Döskalleflugan är en 10–14 mm stor blomfluga som känns igen på kroppens gul/svarta mönster och att den därtill är täckt med citrongul päls. Namnet kommer sig av att bröstets ovansida kan liknas vid en förkolnad dödskalle.

Flugan bor i områden med träd och blommande örter, inte minst flockblommiga växter.

Varför är det viktigt för Avisera att vara FSC-certifierade?

– Som ett förpackningsföretag är det viktigt att kunna garantera för våra kunder att pappret vi använder i våra produkter är spårbart och ansvarfullt framställt. Men FSC-certifieringen hjälper oss också att förebygga avverkning och att säkerställa att djur- och växtlivet skyddas, vilket är ett måste för en hållbar utveckling, säger Rosanna Selén, Hållbarhetschef på Avisera.

Så stöttar du klimatet när du väljer FSC

1.  När du väljer förpackningar och påsar från certifierat skogsbruk säkerställer du att pappret kommer från en spårbar kedja från en ansvarsfull producent av virke.

2. Hållbara skogar bidrar till biologisk mångfald bland insekter och andra småkryp i skogen som utgör en viktig del av skogens ekosystem.

3. FSC ser till att skog skyddas och återplanteras. Träden absorberar koldioxid från atmosfären och att bevara skogen hjälper oss att minska klimatpåverkan.

Några av våra FSC-certifierade produkter

Vi har ett brett sortiment av pappersprodukter och tillverkar som standard våra produkter av FSC-certifierat papper. Vill du veta mer om vad vi gör för miljön? Läs mer om Aviseras hållbarhetsarbete.

VI HÄLPER DIG MED HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR