Stäng

Hållbarhetsarbete

Hållbarhet, kvalitet och ansvar genomsyrar vår verksamhet och vårt arbetssätt. Vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001, vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001. För att vara säkra på att våra produkter och tillverkare lever upp till våra riktlinjer, har vi en code of conduct med krav på arbetsmiljö, arbetsvillkor, miljöarbete och samhällsansvar.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsarbete

Hållbarhet, kvalitet och ansvar genomsyrar vår verksamhet och vårt arbetssätt. Vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001, vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001. För att vara säkra på att våra produkter och tillverkare lever upp till våra riktlinjer, har vi en code of conduct med krav på arbetsmiljö, arbetsvillkor, miljöarbete och samhällsansvar.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport.

SÅ ARBETAR VI MED HÅLLBARHET

Always striving to do better

Code of conduct

Vi har en code of conduct för att säkerställa att våra underleverantörer lever upp till krav på arbetsmiljö, arbetsvillkor, miljöarbete och samhällsansvar.

Vi är ISO-certifierade

Vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001, vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Vi är FSC-certifierade

Vi har varit FSCⓇ-certifierade* sedan 2012 och använder som standard papper från hållbart skogsbruk i våra produktioner.

Ett klimatkompenserande företag

Vi har klimatkompenserat för verksamhetens utsläpp sedan 2007.

Vi är FSC®-certifierade

FSC (Forest Stewardship CouncilⓇ) är en produktmärkning för papper från hållbart skogsbruk.
Det betyder att de FSC-märkta pappersprodukter du handlar från oss kommer från en ansvarsfull
producent av virke som värnar om hållbar skövling och återplantering av skog.

Fråga gärna efter Aviseras FSC-certifierade produkter (Licensnummer: FSC® C110916)

Vi hjälper våra kunder att beräkna koldioxidutsläpp

Vi har kommit på ett sätt att hjälpa våra kunder att minska
sin klimatpåverkan, bara genom att välja lite grönare förpackningar.
Vi kallar det för att ÅterBära.

CSR – Social hållbarhet

För att vara säkra på att våra leverantörer lever upp till våra krav på social hållbarhet gör vi bland annat leverantörsbedömningar. Vi genomför audits, besök och möten med våra leverantörer för att säkerställa att fabrikerna lever upp till vår Code of conduct och krav på arbetsmiljö, arbetsvillkor, miljöarbete och samhällsansvar.

Hållbarhet på produktnivå

Återanvändbara produkter

Vi har ett brett sortiment av återanvändbara produktermed lång livscykel.

Återvunnet material

Vi erbjuder återvunnet papper, återvunnen plast, återvunnen bomull, återvunnen polyester och har massa andra hållbara material i sortimentet.

Papper från hållbart skogsbruk

Vi tillverkar som standard våra papperspåsar och förpackningar av papper från hållbart skogsbruk.

CO2-effektiva produkter

Vi har gjort analyser på de flesta produkterna i vårt sortiment och guidar dig gärna till koldioxidsnåla val.

Kvalitet är hållbart

Vi jobbar hårt för att våra produkter ska hålla en hög och jämn kvalitetsnivå. Eftersom vi inte har någon egen tillverkning, tillåter det oss att vara väldigt selektiva när det kommer till vilka fabriker vi samarbetar med. Vi utvärderar fabrikernas kvalitetsnivå, miljöcertifieringar och förmåga att leva upp till vår Code of conduct. Dessutom genomgår alla våra produkter noggranna kvalitetskontroller både innan, under och efter produktion.

LÄS MER
Hållbarhetsrapport 2023
Ladda ner