Stäng
Alla nyheter

Hållbarhetsrapport 2021

Hos oss är hållbarhetsarbetet ständigt pågående. Vi gör allt för att du som kund hos oss ska känna dig helt trygg i att du valt en leverantör med bra värderingar i hela ledet – från fabrik, till arbetsmiljö, klimatpåverkan och omvärld.

Varje år utvärderar vi vårt hållbarhetsarbete och sammanställer det i en rapport. Läs Aviseras hållbarhetsrapport för 2021 här!

*FSC®: Forest Stewardship Council® Licensnummer: FSC®-C110916

Målet om minskad förbrukning av plastpåsar uppnått

Under 2021 tillverkades eller fördes 174 miljoner plastkassar in på den svenska marknaden enligt Naturvårdsverket. Av dessa var 143 miljoner de tunna plastkassarna som ingår i EU:s minskningsmål.

Vi ser en drastisk minskning av användandet av plastkassar i Sverige. Årsförbrukningen ligger numera på 14 kassar per person, från föregående års siffra på 55 kassar per person.

Läs mer i hållbarhetsrapporten.

Aviseras koldioxidutsläpp uppgår till 32 ton under 2021. Inte helt oväntat står tjänsteresor för den del av våra utsläpp som har ökat mest mellan 2020 och 2021.

Som företag ligger vår klimatpåverkan på en relativt låg nivå med 32 ton 2021. Klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp för en privatperson i Sverige uppmättes 2019 till 9 ton per person, enligt Naturvårdsverket1. Men oavsett nivå fortsätter vi att sträva efter att hitta nya sätt att minska vår egen påverkan.

Läs mer i hållbarhetsrapporten.

AVISERA CUSTOMIZED

Vi hjälper dig med skräddarsydda förpackningskoncept

Förpackningsexpert

Din alldeles egen wrap artist hjälper dig att göra vision till verklighet. Få konsultation, inspiration och ta del av massor av förpackningskunskap. Din personliga account manager guidar dig genom hela processen.

Oändligt produktsortiment

Vi har ett enormt materialbibliotek och urval av förpackningar, påsar och trycksaker. Vi hjälper dig att sourca, tillverka och trycka i princip vad som helst – try us!

Obegränsade referensprover

Vi skickar gärna produktprover och kan också hjälpa dig att ta fram en prototyp på din förpackning eller påse innan din produktion.

LÄS MER