Stäng
Alla nyheter

Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsfrågor fortsätter att vara tongivande för förpackningsbranschen och vi kan konstatera att 2023 var ett år där EU har varit en drivande kraft som fortsatt att komma med förslag och direktiv kopplat till hållbarhet och förpackningar. Många av initiativen är en del av EU:s gröna giv med mål om att främja en cirkulär ekonomi på ett kostnadseffektivt sätt för att minska den negativa klimat- och miljöpåverkan. Som ett av de ledande förpackningsföretagen i Skandinavien utmanar vi gränserna för vad som krävs av en produktionspartner. Genom att uteslutande arbeta med tillverkare som delar vår filosofi om innovation, kvalitet och ansvar för miljön, visar vi vägen för hållbar produktion som skapar mervärde för dig som kund.

Varje år utvärderar vi vårt hållbarhetsarbete och sammanställer det i en rapport. Läs Aviseras hållbarhetsrapport för 2023 här!