Stäng
Villkor, integritet & riktlinjer

Integritetspolicy

Vi på Avisera AB är måna om att respektera samt skydda din integritet och värnar om att du ska känna dig trygg i sättet vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi när, varför och vilka personuppgifter vi hanterar samt hur vi använder dessa. I enlighet med EU-Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) redovisar vi denna information nedan.

När lagras personuppgifter om dig?

Vi lagrar personuppgifter när du interagerar med oss genom korrespondens, via telefon eller via våra webbplatser.

Vi kan även hantera personuppgifter om det anses vara berättigat intresse. Det innebär att vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda dig våra produkter och tjänster, vilket motiverar lagring av dina uppgifter.

Baserat på denna intresseavvägning kan dina kontaktuppgifter inhämtas från publikt tillgängliga platser (exempelvis ditt företags hemsida).

Varför lagrar och behandlar Avisera personuppgifter?

Avisera AB lagrar och använder personuppgifter huvudsakligen för att utföra försäljning, marknadsföring och kundservice.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster, samt efterleva gällande lagar och regler.

Vilken typ av personuppgifter lagras?

Vi hanterar namn, telefonnummer, titel, e-postadress, IP-adress, samt företagsuppgifter. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i service- och orderrelaterad kommunikation och aktiviteter.

Om du ansöker om ett jobb på Avisera AB behandlar vi de uppgifter du lämnar under ansökan, som anses nödvändiga för att utföra en rekrytering.

Hur använder vi data som lagras?

Om du har köpt en produkt eller tjänst från oss använder vi personuppgiften för att kunna skicka orderrelaterad information, såsom kontraktförpliktelser, orderbekräftelse, faktura, korrektur, kundundersökning, uppföljning el. dylikt.

Vi hanterar personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring om våra produkter och tjänster, event och kampanjer samt i syfte att förbättra och göra våra webbplatser mer användarvänliga. Vi kan behandla data för statistiska ändamål, men i sådana fall kommer data att anonymiseras. Se vår Cookie Policy för mer information kring användning av cookies.

Personuppgifter som hanteras under en rekryteringsprocess lagras till och med att rekryteringen är avslutad, alternativt i syftet att eventuellt anställa kandidaten i en framtida tjänst.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla syftet med vilket personuppgifterna samlades in och för att efterleva gällande lagar.

Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste interaktion med oss. När de personuppgifter vi har samlat inte längre krävs eller är aktuella kommer vi att radera dem på ett säkert sätt.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Personuppgiftsansvarig

Avisera AB (556441-9538, Box 120 20, 102 21 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingar sker enligt gällande lagstiftning.

Frågor angående integritetspolicyn

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. För ytterligare information om personuppgiftshantering, är du välkommen att kontakta oss hello@avisera.se.