Stäng
Alla nyheter

Miljöredovisning 2017

Vi vill vara en pålitlig partner och the-go-to-place för dig som vill ha hjälp att välja klimatsmarta förpackningslösningar. Varje år utvärderar vi våra hållbarhetsbedrifter och sammanställer dem i en rapport. Ladda ner vår senaste miljöredovisning för 2017 och läs mer om hur vi arbetar för att minska klimatpåverkan, CSR-säkra våra fabriker och erbjuda de mest miljövänliga produkterna på marknaden.

Våra miljömål

 • Vi ska minska energianvändningen med 15% till 2020 jämfört med 2016.
 • Alla förpackningar och trycksaker i papper ska vara FSCⓇ-certifierade* 2020.
 • 100% av vår omsättning av tryckta produkter ska vara klimatneutrala 2020.
 • Alla bilar i vår bilpool ska vara miljöklassade 2022.
 • Avisera ska arbeta för att vara en fossilbränslefri organisation 2030.
Vi planterade 432 443 träd på bara ett år!
Läs mer i vår miljöredovisning
Ladda ner

Krav på leverantörer

Här har vi sammanfattat några av de krav som vi ställer på våra samarbetspartners:

 • FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheterna (1948) måste efterföljas.
 • Löner ska minst uppfylla den lagstadgade minimilönen i tillverkningslandet.
 • Barnarbete får inte förekomma.
 • Arbetsplatsen är säker och främjar arbetarnas hälsa.
 • Diskriminering av kön, hudfärg, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionshinder eller andra kränkningar får inte komma.
 • En miljöpolicy för att minimera negativ påverkan på miljö och omvärld finns och efterlevs.
 • Ökad miljömedvetenhet, förändrad konsumtion

  I juni 2017 lanserade Naturvårdsverket en förordning för att vi på sikt ska minska användningen av plastpåsar i Sverige. Men redan i slutet av samma år såg vi tecken på att svenskarna drastiskt förändrat sin konsumtion av plastpåsar. Mellan 2015 och 2016 ökade Aviseras försäljning av plastpåsar med 37 procent, medan den endast ökade 1 procent mellan 2016 och 2017.

  *Forest Stewardship CouncilⓇ Fråga gärna efter Aviseras FSC-certifierade produkter (Licensnummer: C110916)

  42% ökning av återanvändbara påsar

  När plastpåsar inte längre är det självklara valet av bärkasse, flyttas efterfrågan till alternativ som designats och tillverkats för att kunna hålla och användas under lång tid. Vår försäljning av återanvändbara påsar i material som till exempel jute, bomull, non woven och polyester ökade mellan 2016 och 2017 med hela 42 procent. Detta tolkar vi som ett direkt svar på den plastdebatt som varit högaktuell i och med Naturvårdsverkets nya förordning.

  Visste du att?

  • Vi har inga egna fabriker, vilket tillåter oss att handplocka våra samarbetspartners
  • Innan ett samarbete inleds måste leverantörerna godkänna vår Code of conduct med krav på bl.a. kvalitet, arbetsvillkor & miljö
  • Vi har varit ett klimatkompenserande företag sedan 2007
  • 94% av alla papperspåsar vi sålde under 2017 var tillverkade av papper från spårbart skogsbruk
  • Om du väljer en produkt märkt med ÅterBära, klimatkompenserar vi för hela din produktion & leverans
  Håll dig uppdaterad om det senaste från Avisera!

  Tack, du kommer få vårt nästa utskick!