Stäng
Alla nyheter

Miljösmart som standard

Våra papperspåsar är FSC-certifierade som standard

Hos oss ska det alltid vara enkelt att göra miljösmarta val. Oavsett vilken typ av bärkasse du väljer, kan du känna dig trygg med att den har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt, i alla led.

Det är anledningen till att vi valt att göra FSCⓇ-certifierade (Forest Stewardship CouncilⓇ) och klimatneutrala papperspåsar till standard!

Fråga gärna efter våra FSC-certifierade produkter. Licensnummer: FSC-C110916.

Vår egen miljöpåverkan

På Avisera redovisar vi regelbundet verksamhetens totala energianvändning och utsläpp av växthusgaser i en klimatredovisning. För att styra verksamheten mot lägre klimatpåverkan arbetar Avisera med ett olika mål för hur våra utsläpp ska minska. Mellan 2007 och 2015 kunde vi därför halvera våra egna utsläpp av växthusgaser!

De utsläpp som vi ändå orsakar klimatkompenserar vi för. Det är ett bra sätt att utmana oss själva att hela tiden hitta mer miljövänliga lösningar i varje del av verksamheten.

Vi ser FSC-certifierade papperskassar och klimatneutrala produkter som standard och därför det vi erbjuder i första hand. Vi har också produkter i återvunnet material och i material som antingen är nedbrytbart eller som går lätt att återvinna.

Miljöarbetet drivs inom ramen för Aviseras miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

Följ oss på sociala medier