Stäng
Alla nyheter

Nyhet! Läs vår senaste miljöredovisning

Högt uppsatta miljömål är viktigare än någonsin för att minska påverkan på klimatet. I vår senaste hållbarhetsrapport kan du läsa allt om vårt omfattande miljö- och hållbarhetsarbete. Här berättar vi mer om hur vi jobbar med CSR, hållbara produkter, konsumtionstrender och hur vi tillsammans med våra kunder minskat koldioxidutsläppen.

Läs hela miljöredovisningen här!

Allt fler väljer ÅterBära™ för att minska koldioxidutsläppen

Två år efter lanseringen av vår egen produktmärkning för klimatneutrala förpackningar, är 81% av alla sålda produkter klimatneutrala. För påsar, trycksaker och förpackningar märkta med ÅterBära™ har vi beräknat hur mycket koldioxidutsläpp som skapas i varje produktionssteg, hela vägen från råvara fram till färdig och levererad produkt. Beräkningarna omfattar produktion av ingående material, material i transport-emballage, transporter, energianvändning i produktionen, tryck och transport till kunder.

Vi klimatkompenserar sedan för alla utsläpp genom ett Gold Standard-certfierat trädplanteringsprojekt i Vegachi, Colombia. Det innebär att våra kunder får 100% klimatneutrala förpackningar.

Minskad konsumtion av plastpåsar

Plastpåsen har för många blivit en ikon för nedskräpning. Sedan Naturvårdsverkets förordning om plastpåsar (2016:1041) trädde i kraft i juni 2017 har konsumtionen av plastpåsar minskat drastiskt. Både stora och små aktörer i olika branscher har sedan dess valt att lämna plasten bakom sig. Under 2018 såg vi bland annat jättar som H&M besluta om att ersätta plast med papperspåsar1 i butikerna och IKEA började arbeta mot att kunna ta bort engångsprodukter i plast ur sortimentet till 20202.

Klimatmedvetenhet leder till nya beteendemönster

Ur konsumentperspektiv ökar medvetenheten om plastens negativa inverkan på vår omvärld. Vi ser att många börjar bryta sina invanda beteendemönster, som att ta emot nya påsar i varje butik när man handlar. Det har i sin tur lett till att butiker efterfrågar andra typer av påsar och har ett större fokus på hållbarhet och återanvändning. Försäljningen av plastpåsar minskar följaktligen till fördel för flergångskassar.