Stäng
Alla nyheter

Produktutveckling: Julkalender till eleven.se

För dig som vill ha något mer, något nytt eller något annat än det du hittar i vårt standardsortiment utvecklar vi produkter och lösningar som är helt anpassade efter dina önskemål. Du kan komma till oss med ett färdigt koncept eller bara med början till en idé. Vi kommer att hjälpa dig ända i mål. Precis så gjorde skönhets- och e-handelsföretaget eleven.se inför produktionen av den adventskalender som skulle erbjudas till försäljning julen 2017.

Produktutvecklingsprojekt i 12 steg – så går det till!

1. Börja i tid

Beroende på hur avancerad din förpackning är, är det av stor vikt att börja i tid. I elevens fall startade projektet redan 14 månader innan önskad leverans.

Vad är det som tar så lång tid? Dels kan processen från idé, till att fatta beslut om konstruktion och design ta tid. Sedan spelar produktion, frakt och utfallsprov/PPS in. Goda marginaler bör alltid planeras in för att kunna säkra leverans i tid.

Ett PPS (Pre Production Sample) tas fram innan den riktiga produktionen och är ett exemplar av slutprodukten. Ett PPS är till för att säkra kvalitet och ge dig möjlighet att godkänna eller att göra ändringar i utfallet. Görs ändringar tas ytterligare ett prov fram innan produktion. Varje uppdatering/ändring medför en förlängd tidplan.

2. Konkretisera din idé & sätt budget

Utveckla din initiala idé och konkretisera den så mycket som möjlig. När eleven.se kontaktade oss i oktober 2016 hade de en uppfattning om önskat slutresultat. Det fanns en idé om hur förpackningen skulle vara utformad, vad den skulle innehålla och en budget för hur mycket förpackningen skulle få kosta ut till kund. Ett väldigt bra utgångsläge, med andra ord.

3. Uppstartsmöte med förpackningsleverantören

November 2016. eleven.se besökte vårt showroom och materialstudio i Stockholm för ett kreativt möte. Vid det här tillfället diskuteras olika förpackningsmöjligheter, vi tittar på konstruktion och inspiration som skulle kunna göra deras vision till verklighet.

En kalender i stort format, stabil konstruktion och två dörrar stod på önskelistan. Kalendern skulle rymma 25 mindre förpackningar och som skulle kunna öppnas oberoende av varandra.

4. Kostnadsförslag, tidplan & beställning

December 2016. När vi vet ungefär vilket material, effekter, format, innehåll och antal delar som förpackningen ska ha, är det möjligt att räkna fram ett kostnadsestimat för julkalendern.

Vi illustrerade två förslag på konstruktion. En mer påkostad version och en som låg lägre i pris. När förutsättningar och båda kostnadsförslagen är godkända av eleven.se kan vi gå vidare till nästa steg.

”Från baksidan av ytterförpackningen löper linjer som sedan möts vid dörrarna på framsidan. Inuti förpackningen placeras 25 mindre förpackningar (luckorna). När vi på Aviseras designavdelning tog emot de olika grafiska inslagen från kund, blev utmaningen att anpassa varje del korrekt efter förpackningen, samt placera och säkerställa underlaget” Stefan Widell, Design manager, Avisera.

5. Design

När samarbetet är inlett påbörjas det konkreta arbetet. Dels ska grafiken designas (av oss eller av kund) och konstruktion och olika tekniska förutsättningar ska stämmas av med fabriken. I elevens fall hade de en egen AD som ansvarade för designen. Aviseras designavdelning och projektledare jobbar parallellt med att kontrollera alla förutsättningar med fabrik och att förbereda och säkra mallar, mått och tekniska detaljer.

6. Första korrekturet

Mars 2017. När design och mallar finns på plats och är avstämt med fabrik, kan det första korrekturet produceras av Aviseras grafiska designer. Då placeras designen i de mallar som tagits fram under konstruktionsarbetet.

När du som kund har lämnat dina synpunkter på korrekturet, justeras det efter behov till dess att korrekturet är helt enligt dina önskemål. Notera att produktion av nya korrektur och varje korrekturändring kan påverka tidplanen.

7. Första provet – Pre Production Sample 1

Det godkända korrekturet är underlag till produktionen av det allra första fullskaliga produktprovet. Provet tillverkas hos fabriken och visar din förpackning så som den kommer att se ut, i rätt material och konstruktion och med rätt design och färger. Provet är till väldigt stor hjälp för att avgöra hur slutprodukten kommer att bli.

I elevens fall producerades två olika prov för att visa de två olika konstruktioner som offererats. På grund av den komplexa konstruktionen tog det nästan 2 månader från godkänt korrektur, till att de färdiga proverna levererades för granskning.

8. Granskning av prov & sammanställning av justeringar

Maj 2017. Oavsett hur noggranna förberedelserna varit, kommer det alltid att vara något du vill ändra på när du ser det första provet. Det kan vara en kulör, en prägling eller konstruktionen.

Vi träffas och går noga igenom provet tillsammans. Efter genomgången beslutas att vi ska ändra vissa färger i grafiken och använda ett annat mönster i präglingen.

9. Andra korrekturet

Maj 2016. Baserat på önskade ändringar på provet produceras ett nytt korrektur. Till eleven.se behövde vi bara uppdatera tryckkorrekturet, eftersom material och konstruktion inte ändrades.

10. Andra provet – Pre Production Sample 2

Juni 2016. Dags för ett nytt produktionsprov! Här kan man se om justeringarna på det andra korrekturet ger önskat resultat. Man får räkna med ca 3–4 veckor att få ett prov på en specialproduktion. Behövs ytterligare justeringar efter det andra provet måste du räkna med att ytterligare en månad passerar innan du kan ha nästa prov i handen.

11. Godkännande och produktionsstart

Juli 2017. När det finns ett godkänt korrektur och produktprov lägger vi den stora beställningen hos fabriken, som påbörjar produktionen.

12. Leverans

Ungefär 12 till 14 veckor efter att beställningen lagts hos fabriken levereras dina specialproducerade förpackningar. Då har både fabriken och Avisera kvalitetskontrollerat leveransen mot korrektur och specifikationer.

Elevens julkalendrar levererades under överenskommen leveransvecka, en vecka innan den färdiga kalendern skulle lanseras och distribueras.

Framgångsfaktorer för att lyckas med en specialproduktion

Den heliga tidplanen

För utveckling av en komplex förpackning som eleven.se’s, behöver projektet påbörjas i väldigt god tid. Räkna med minst 10–14 månader från första mötet till leverans. Alla inblandade måste ha förståelse för de deadlines som satts upp för att inga oförutsedda förseningar ska uppstå.

Tydlig kommunikation

Tydlig kommunikation mellan leverantör (Avisera) och kund (dig). I en gemensam dialog tar vi fram en realistisk leveransplan och diskuterar förväntningar och gör riskbedömningar för projektet. Även om vi satt ett önskat leveransdatum så kommer leverans- och tidplanen att behöva uppdateras under hela projektets gång för att spegla aktuella förutsättningar. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om alla viktiga förändringar och att säkerställa leverans i tid.

Våga satsa!

Riktigt bra resultat kommer ofta från modet att våga satsa på något som sticker ut. Det kan låta avskräckande med ett 14 månader långt projekt, men ta det lugnt, en sådan tidplan krävs oftast bara när det rör sig om en specialutvecklad konstruktion som inte tillverkats innan. Men med god planering och rätt partner är allt möjligt. Kom ihåg, ’’Ordinary doesn’t thrill people’’.

Håll dig uppdaterad om det senaste från Avisera!

Tack, du kommer få vårt nästa utskick!