Stäng
Alla nyheter

Revolution bag – plastpåsens ersättare

Hela världen vill ha papper. Att över tjugo länder i världen har infört någon form av förbud eller beskattning på plastpåsar har resulterat i att blickarna istället vänds mot papper, ett material från en förnyelsebar källa. Efter Naturvårdsverket förordning om minskad användning av plastpåsar har efterfrågan av en hållbar plastersättare ökat även i Sverige. För att möta efterfrågan har Avisera lanserat en klimatneutral papperspåse som prismässigt är jämförbar med en plastpåse, men som också kräver mindre pappersmassa än andra påsar.

Revolution bag kräver 6-10% mindre pappersmassa

Är du en storförbrukare av plastpåsar som vill gå över till papper, rekommenderar vi vår Revolution bag.

Revolution bag är den papperspåse på marknaden som prismässigt är mest likvärdig en plastpåse. Formatet med platta, ihoplimmade hörn gör att påsen kräver 6-10% mindre pappersmassa än andra papperspåsar i liknande storlekar. Pappret som används är kommer från hållbart, spårbart skogsbruk. Eftersom påsen är märkt med ÅterBära klimatkompenserar vi även för alla koldioxidutsläpp som skapas under påsens livscykel.

Produktinformation

  • Kostnadseffektiv
  • 100% klimatneutral, ÅterBära
  • Återvinningsbar
  • Vattenbaserade tryckfärger
  • Miljövänligt lim
  • Resurssnål
  • Maskintillverkad
  • Tar upp lite plats på lagret
  • Obegränsad tryckyta
  • Min.kvant: 15 000 st

Relaterat

Länder som har förbjudit plastpåsar

Över femton afrikanska länder har på olika sätt förbjudit eller beskattat plastpåsar. Rwanda var ett av de första länderna i världen med sitt förbud redan 2004. Kenya utlöste i mars 2017 ett ambitiöst förbud mot att använda, producera och importera plastpåsar. I resten av världen har utvecklingen inte gått lika fort men länder som Italien, Frankrike, Storbritannien, Kina och Bangladesh har någon typ av förbud.

Källa: omvärlden.se

Materialbytets klimateffekter

Vad har bytet från plast till papper egentligen för klimateffekt? Med minskad plastkonsumtion reducerar vi användning av fossila bränslen och risken att plast hamnar i naturen minskar. Men framställning av pappersmassa och produktion av papperspåsar genererar däremot större koldioxidutsläpp än av plastpåsar.

Fler länder har infört förbud mot plastbärkassar och den globala efterfrågan på trä- och pappersprodukter skjuter i höjden. Avverkningen av skog sker på många håll i snabbare takt än nyplantering, och det är därför av stor vikt att välja papper från hållbart skogsbruk där avverkning och plantering sker under kontrollerade former.

Håll dig uppdaterad om det senaste från Avisera!

Tack, du kommer få vårt nästa utskick!