Stäng
Alla nyheter

Så ska du informera om plastpåsar

Hållbarhet blir allt viktigare för konsumenter när de handlar. Under det senaste året har fokus även riktats mot miljöpåverkan från de påsar som konsumenterna bär hem sina varor i. För Avisera, som producerar förpackningslösningar är frågan sedan länge högst upp på agendan. För att hjälpa våra kunder att bemöta den ökade efterfrågan på hållbara kassar har vi lanserat ett förpackningskoncept med helt klimatneutrala förpackningar som går under namnet till ÅterBära™ .

Från och med 1 juni 2017 gäller Naturvårdsverkets förordning (2016:1041). Den innebär att den som ger ut eller säljer plastbärkassar ska informera om:

  • Plastbärkassens miljöpåverkan
  • Fördelar med minskad förbrukning av bärkassar i plast
  • Hur man kan minska sin förbrukning av bärkassar i plast

Vad ska man informera om?

Naturvårdsverkets information är omfattande, kortfattat kan man uppmana till att:

  • Återanvända påsen för att: inte slösa naturens resurser och för att minska CO2 utsläpp.
  • Återvinna påsen för att: inte nedskräpning i naturen ska ske och för att ta vara på redan förbrukade resurser.

Hur ska man informera?

  • Informationen kan ske genom en skylt i anslutning till kassan.
  • Informationen kan finnas tryckt på påsen.
  • Informationen kan ske muntligt vid köpet.

Om ÅterBära

Avisera har gjort klimatanalyser av produkternas klimatpåverkan vilket leder till att samtliga utsläpp kan kompenseras – från produktion av ingående material, transporter, energianvändning i produktion, tryck och avslutningsvis distribution till kund.

”Det bästa för miljön är att återbära, dvs återanvända påsen så många gånger det går. Därefter ska påsen återvinnas på rätt sätt så att vi kan återanvända resurserna”

Klimatkompensationen för de produkter som är märkta med till ÅterBära™ sker genom ett trädplanteringsprojekt i Colombia som är certifierat av Gold Standard. Förutom att träden tar upp koldioxid bidrar projektet även med stora ekonomiska och sociala värden för det lokala samhället.

– Genom till ÅterBära™ kommer Avisera även kunna bidra till att våra kunder och partners minskar sitt klimatavtryck och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling, vilket vi ser som ett viktigt steg för förpackningsbranschen. Hållbarhet blir allt viktigare för konsumenterna och därför känns det naturligt att den påse eller förpackning de bär hem sina varor i uppfyller samma hållbarhetskrav, säger Peter Lundgren, VD på Avisera.

Vår rekommendation:

Återbär påsen: Att bara använda påse en gång är ett resursslöseri. Att vid varje inköp använda en ny bärkasse leder till hög konsumtion av påsar. Att återanvända påsen minskar användandet av resurser och minskar CO2 utsläpp. Uppmuntra dina kunder till att använda bärkassen flera gånger eller erbjud en bärkasse som lämpar sig för användning många gånger.

Återvinn: Nedskräpning är ett växande miljöproblem. Plast är den största källan till nedskräpning i naturen och i den marina miljön. Informera därför dina kunder om att återanvända påsen och därefter återvinna den, oavsett vilket material den är tillverkad av.