Stäng
Alla nyheter

Så ska förbrukningen av plastkassar minskas innan år 2025

För att minska nedskräpning av plast i haven ska förbrukningen av plastbärkassar minskas, enligt en förordning från regeringen.

Bakgrund till direktivet

EU beslutade år 2015 att alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar*. Anledningen till beslutet är att det anses att nuvarande förbrukningsnivå av plastbärkassar medför risk för nedskräpning samt ett ineffektivt utnyttjande av resurser.

Bestämmelser i ändringsdirektivet innebär att alla medlemsstater ska vidta åtgärder för att uppnå en varaktig minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar innan år 2025.

Naturvårdsverket har satt upp riktlinjer för att följa förbruk­ningen av tunna plastbärkassar, som enligt deras målsättning inte får överskrida 90 påsar per person och år senast den 31 december 2019, och 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025. I och med förordningen uppfyller Sverige också EU-direktivet om plastbärkassar.”

Vad förväntas av verksamheter som lämnar ifrån sig plastpåsar i Sverige?

Förordningen av plastbärkassar innebär att den som i en yrkesmässig verksamhet (ex. butiker) tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter från och med 31 maj 2017 måste informera om:

  • Plastbärkassarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning av dessa
  • Fördelar med andra alternativ och åtgärder för minskad förbrukning

Plastbärkassarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning

Förordningen trädde i kraft i december 2016, men skyldigheten för verksamheter gäller först från den 31 maj 2017. Förordningen gäller alla plastbärkassar som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls.

Så ska det kommuniceras till kunden

Naturvårdsverket har än så länge endast riktlinjer kring hur verksamheter ska informera konsumenter om plastpåsars inverkan på naturen. Men Naturvårdsverket föreslår att det kommuniceras genom tryck på påsen, muntligt/skriftligt i samband med att konsumenterna får en kasse, på webbsida eller liknande.

Vad förväntas av leverantörer och tillverkare?

Från och med den 1 januari 2017 måste den som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige rapportera antal tunna respektive tjocka plastbärkassar avsedda för den svenska marknaden. De plastbärkassar som omfattas är de som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls.

Avisera samlar in statistik kring antal producerade plastbärkassar i olika tjocklekar och rapporterar sedan detta i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.

*Tunna bärkassar avser plastbärkassar i 15-50 mikrometer.

Källor:

Regeringskansliet Steg för minskad förbrukning av plastbärkassar

Regeringen Uppdrag om minskad förbrukning av plastbärkassar

EUR-Lex EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/720

Naturvårdsverket Rapportering av plastbärkassar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Tack, du kommer få vårt nästa utskick!