Stäng
Alla nyheter

Svenska konsumenters syn på hållbarhet

Enligt Naturvårdsverkets rapport Klimat Attityd anser 90% av svenska konsumenter att det är viktigt att företag minskar sina klimatutsläpp.

Helhetsperspektiv ett måste för en hållbar detaljhandel

Sex av tio konsumenter har någon gång det senaste året medvetet avstått från att köpa en vara eftersom produkten eller varumärket kan ha negativ påverkan på miljön eller samhället, uppger Svensk Handels hållbarhetsrapport 2016.

Samma undersökning visar att engagemanget för hållbarhet ökar i retailbranschen, där hela 76% av handelsföretagen arbetade aktivt med hållbarhetsfrågor under 2016.

Förutom att erbjuda hållbara plagg av ekologiska textilier, blir det vanligare att uppmana konsumenten till att lämna tillbaka använda varor för återanvändning, upcycling, reparation eller återvinning.

I en allt mer cirkulär ekonomi där svenska konsumenter anser det viktigt att företag minskar sina utsläpp, krävs ett nytt tankesätt bland både tillverkare och detaljhandlare. Något som ställer nya krav på alltifrån design, tillverkningsprocesser, marknadsföring, logistik och leverans.

Klimatkompensation

Förutom att klimatkompensation genom återplanteringprojektet innebär mindre påverkan på miljön, blir lokalsamhällen mindre sårbara för klimatförändringar, arbetstillfällen skapas och småbrukare får fler och stabilare inkomstkällor.

 

 

 

 

”Genom ÅterBära kommer Avisera kunna bidra till att våra kunder och partners minskar sitt klimatavtryck och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling” säger Peter Lundgren, VD, Avisera.

ÅterBära

Miljömärkningen heter ÅterBära™ och är den första i sitt slag inom förpackningsbranschen. Produkter märkta med ÅterBära visar att den här påsen, tejpen eller förpackningen är 100% klimatneutral.

– Genom ÅterBära kommer Avisera kunna bidra till att våra kunder och partners minskar sitt klimatavtryck och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling, vilket vi ser som ett viktigt steg för förpackningsbranschen. Hållbarhet blir allt viktigare för konsumenterna och därför känns det naturligt att den påse eller förpackning de bär hem sina varor i uppfyller samma hållbarhetskrav, säger Peter Lundgren, VD på Avisera.

Källor:

Klimat Attityd, Naturvårdsverket, 2015
Svensk Handels hållbarhetsrapport, 2016
ÅterBära

Få fler nyheter om ÅterBära-projektet!

Tack, du kommer få vårt nästa utskick!