Stäng
Hållbarhet

Vår verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Avisera arbetar aktivt med sitt ansvar inom kvalitet, miljö och klimat. Vi uppfyller kundkraven inom kvalitet, uppfyller lagkrav och andra bindande krav inom miljö och arbetar hela tiden med förebyggande av förorening både inom den egna verksamheten och genom påverkan av leverantörer. Målsättningen är ständig förbättring och utveckling med kunden i fokus.